Кириківська громада
Сумська область, Охтирський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кириківської селищної ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна на території Кириківської ОТГ на 2019 рік»

Дата: 11.11.2018 13:23
Кількість переглядів: 499

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту рішення Кириківської селищної ради

«Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна на території Кириківської ОТГ на 2019 рік»

 

Регуляторний орган – Кириківська селищна рада.

Розробник документа –  головний спеціаліст відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, благоустрою та економічного розвитку Кириківської  селищної ради.

Поштова адреса – 42830, вул. Широка,12 смт. Кириківка

Контактний телефон(05457) 5-72-25.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кириківської селищної ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна на території Кириківської ОТГ на 2019 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до п. 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України об’єкт оподаткування  доходу від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна (крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю), земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, відповідно до Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1253 від 29 грудня 2010 року. У свою чергу, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням місця його розташування, інших функціональних та якісних показників встановлюється селищною радою.

Відповідно до пункту 5 Методики, органам місцевого самоврядування у разі застосування додаткових коефіцієнтів рекомендується визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

Р = (Рн х Ф)/ (К х 12),

де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях, залежно від вартості будівництва та уточнюється щороку.

По Кириківській селищній раді на 2019 рік прогнозна середньорічна опосередкована вартість спорудження житла 1 кв. метра загальної площі квартир будинку визначено на рівні показника по Сумській області згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.03.2018 № 46 та становить 10460 гривень.

Ф – вид функціонального використання об'єкта нерухомого майна. У разі використання такого об'єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, – 1.

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років).

Коефіцієнт окупності об’єкта (К) на території Кириківської селищної ради складає 100 років.

У залежності від виду функціонального використання об'єкта нерухомого майна (коефіцієнт Ф) мінімальна  вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна складає:

1. Для провадження виробничої діяльності:

Р = 10 460 х 2 / (100 х 12) = 17,43 грн.;

2. Для іншої комерційної діяльності:

Р = 10 460 х 3 / (100 х 12) = 26,15 грн.;

3. Для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб:

Р = 10 460 х 1 / (100 х 12) = 8,72 грн.;

На сьогоднішній день проблемою є те, що відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об'єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів - фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

Відсутність встановленої на території Кириківської селищної ради мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна може призвести до заниження бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням діючого показника опосередкованої вартості спорудження житла в населених пунктах Кириківської селищної ради, шляхом прийняття рішення про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання – орендарі

-

+

 

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття Кириківською селищною радою рішення «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна на території Кириківської ОТГ на 2019 рік» є:

- безумовне виконання вимог Податкового кодексу України;

- приведення діючого нормативно-правового акту селищної ради у відповідність до ситуації, яка склалася на ринку нерухомості на теперішній час;

- врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної фіскальної служби в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в оренду (суборенду);

- створення умов для легалізації діяльності суб’єктів господарювання у місті;

- забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту рішення Кириківської селищної ради про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняти запропонований регуляторний акт

Альтернатива 2

Прийняти запропонований регуляторний акт

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, оскільки якщо не визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, база оподаткування податком на доходи з фізичних осіб визначається орендарем виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди, що може спричинити заниження обсягів нарахованого до сплати податку і відповідно зменшить надходження до бюджету

Відсутні

Альтернатива 2

Дасть змогу привести діючий нормативно-правовий акт селищної ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та врегулювати відносини між орендарями, орендодавцями та органами державної фіскальної служби України в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в оренду (суборенду) та збільшення бюджетних надходжень зазначеного податку.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати громадян, пов’язані зі сплатою податкових платежів з доходу від надання в оренду нерухомого майна

Альтернатива 2

Збільшаться доходи громадян від надання в оренду нерухомого майна

Витрати громадян, пов’язані зі сплатою податкових платежів з доходу від надання в оренду нерухомого майна

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, не розраховується, оскільки сфера впливу регуляторного акта поширюється на фізичних осіб, а суб’єкти господарювання виступають орендарями (крім орендарів - фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку - орендодавців.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не затвердивши мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб буде визначатися орендарем (крім орендарів - фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати.

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повної мірою, оскільки буде затверджено мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, актуалізовану до діючого показника опосередкованої вартості спорудження житла в населених пунктах Кириківської селищної ради

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь